Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, CAMEEA EDIT. SRL reprezentată legal de Anca Mesaru, cu funcția de administrator, are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este traducerea documentelor preluate de la client.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare traducerii documentelor dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină nerealizarea traducerilor solicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Cameea Edit. SRL (reprezentanților legali și împuterniciților) precum și colaboratorilor contractuali ai firmei (traducători autorizati) cu respectarea prevederilor contractuale de confidențialitate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, vă puteți exercita oricând dreptul de ștergere/rectificare/portabilitate/restricționare a procesării datelor colectate printr-o o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă prin e-mail către Cameea Edit. SRL, reprezentată de Anca Mesaru (anca.mesaru@cameea-traduceri.ro).

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.